AKADEMÄ°K_kopya.png

eğİTİM

1996 - Denizli Lisesi

2006 - Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Lisans

2006 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans

2006 - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Doktora mezunudur.

Erasmus Traching Mobility Kapsamında Davetlİ Öğretİm Üyesİ Olarak Kısa Sürelİğİne Ders VerdİĞİ Ünİversİteler

2009 - Lillebaelt Üniversitesi Odense / Danimarka

2013 – Lapland   Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Rovaniemi / Finlandiya

2015 – Bialystok Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü Bialystok / Polonya

2016 – Bialystok Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü Bialystok / Polonya

2018 – Tetova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tetova / Makedonya

Tamamladığı Akademİk Tezler

Lisans Tezi: “Kısa Film ve Underground Sinema” 

Danışman: Prof. Dr. Aytekin CAN

Yüksek Lisans Tezi: Sinemada Korku ve Gerilim Türleri: Alfred Hitchcock Filmlerinde Gerilimin Oluşturulması  

Danışman: Prof. Dr. Aytekin CAN

Doktora Tezi: Sinemasal Anlamın Oluşumunda Mekânın Etkisi ve 2000 Sonrası Türk Sinemasında Mekân Kullanımı

Danışman: Prof. Dr. Konca YUMLU

VERDİĞİ DERSLER

LİSANS

Senaryo Yazarlığı

Senaryo Uygulamaları

Reklam Metin Yazarlığı

Medya Metin Yazarlığı

Kısa Film Yapımı

Belgesel Film Yapımı

YÜKSEK LİSANS

Video Art

Sanat Mekân ve Bellek

Proje Atölyesi

BİLDİRİ SUNDUĞU SEMPOZYUMLAR

Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası 1. İletişim Kongresi 8–10 Haziran 2005 Bişkek / Kırgızistan

“Erkmen Kasabasına Hoş Geldiniz” Sosyolojik Belgesel Filmi Ve Belgesel Filmde Gerçek / Kurmaca İlişkisi”

Kommersiyalık Enstitüsü Uluslararası III. Sosyal Bilimler Kongresi 5-9 Haziran 2005 Celalabad / Kırgızistan

“Anadolu’dan Bir Renk”

Kommersiyalık Enstitüsü Uluslararası III. Sosyal Bilimler Kongresi 9-14 Haziran 2006 Celalabad / Kırgızistan

“Sinemada Kurgunun Anlama Etkisi”

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fizik Bölümü III. Ulusal “Sonsuzluk ve Görelilik” Fizik Sempozyumu 20-25 Eylül 2005 Foça / İzmir

Bildiri: “Kaos Fiziği’ne Uygulamalı Bir Sinema Örneği Ve Belgesel Filmin Göreliliği”

Anadolu Üniversitesi II. Ulusal İletişim Öğrencileri Sempozyumu 17 -18 Kasım 2005 / Eskişehir

Bildiri: “Bir Örnek Çalışma İle Kaos Fiziğinin Belgesel Filmin Gerçekliğine Etkileri”

İstanbul Kültür Üniversitesi 1. Disiplinler arası ‘Kaos Fiziği’ Kongresi 13-15 Mayıs 2006

Poster: “Kaos’ta Bir Yer: Belgesel Film”

Van YYU "Çevre Sempozyumu" 5-8 Haziran 2014 Bildiriler:

“Trying to Understand the Destructiveness of the Modern Man towards Nature on the basis of Oral and Written Literature Samples"

“Examination of the Recent Changes in Urban Spaces of Turkey on the basis of Some Turkish Films”

11. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu Çankırı Üniversitesi 10-12 Eylül 2014 Çankırı

" Türkiye’de Havzaların Çevresel Önemi Konusunda Farkındalık Oluşturma Çabalarına Örnek Bir Proje: “Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projesi”

3. Ulusal Konya Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu 16-18 Eylül 2014 Konya

"Havza Alanlarında Kuraklık ve Çölleşmeye Karşı Toplumsal Bilinçlendirme İçin Örnek Bir Proje: “Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projesi”

1. Göç ve Kültür Sempozyumu 1-3 Aralık 2016 Amasya

“Değişen Göç Olgusunun Türk Sinemasına Yansıması: Metropol Mekanlarında Karmaşa”

ECONDER I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi (Safranbolu 18/10/2019-20/10/2019)

“Mekânın Kültürel Aktarımına Sinema ile Bir Katkı Sunma Çabası: ‘Safranbolu’da Mekân’ Belgesel Film Projesi”

 
 
 
 
 
©